OPŁATY DLA SPRZEDAJĄCYCH:
Sprzedaż z pojazdów samochodowych oraz przyczep:
ładowność do 1 tony: 30 zł
ładowność powyżej 1 tony: 40 zł
dostawy towaru (wyłącznie do punktów z podpisaną całoroczną umową) 15 zł
 
OPŁATY DLA KUPUJĄCYCH:
bilet jednorazowy: 4 zł
bilet dobowy: 8 zł
karnet miesięczny (sprzedawany od 01 do 10 dnia każdego miesiąca): 96 zł
 
KAUCJA DLA SPRZEDAJĄCYCH KAPUSTĘ I KALAFIOR:
ładowność do 1 tony: 15 zł
ładowność powyżej 1 tony: 30 zł