OPŁATY DLA SPRZEDAJĄCYCH:
Sprzedaż z pojazdów samochodowych oraz przyczep:
ładowność do 1 tony: 46 zł
ładowność powyżej 1 tony: 63 zł
dostawy towaru (wyłącznie do punktów z podpisaną całoroczną umową) 20 zł
 
OPŁATY DLA KUPUJĄCYCH:
bilet jednorazowy: 6 zł
karnet miesięczny (sprzedawany od 01 do 10 dnia każdego miesiąca): 125 zł