ADRES TARGOWISKA:
(plac targowy)

Mewat Sp. z o.o.
85-872 Bydgoszcz
ul. Kielecka 3-9
Tel. 52 363 00 43
 
targowisko@mewat.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY:
(biuro firmy)

Mewat Sp. z o.o.
85-240 Bydgoszcz
ul. Kraszewskiego 1

Tel.  52 373 00 55
..

poczta@mewat.pl